Podchraoladh

Phléigh mé na príomhphrionsabail a bhaineann le foghlaim an dara teanga i gcomhthéacs na Gaeilge agus Curaclam Teanga na Bunscoile.

D’ullmhaigh mé an podchraoladh seo do do mheasúnú: Pedagogy 2A Gaeilge Déantán Cuid 2 (b)